Nieks fotografie Drie zussen met dezelfde passie: fotograferen
To capture ten thousand words in the blink of a moment
Begraafplaats Ommerschans
Begraafplaats Ommerschans

We zijn al vaak langs de Begraafplaats voormalige Bedelaarskolonie Ommerschans gereden. Deze kleine begraafplaats ligt een beetje verscholen aan de kant van de weg in Balkbrug / Ommerschans. Een stukje geschiedenis van deze begraafplaats heb ik gevonden op de website www.dodenakkers.nl en hierin valt het volgende te lezen: "Het voorste gedeelte van de begraafplaats is nog redelijk intact en hier vinden we een aantal grafmonumenten van personeel, maar ook van een 13-jarig meisje dat door een bedelaar werd vermoord. De grafmonumenten liggen in het gras en hebben een grote variëteit. Bij dit gedeelte is het middenpad, afgezet met een beukenhaag nog herkenbaar. De witte kruizen daarachter zijn geplaatst op de graven van overleden patiënten van Veldzicht. Dat was de naam van het opvoedingsgesticht dat rond 1892 ten noorden van de schans werd gebouwd. Vanaf 1933 diende het als Rijksasiel voor psychopaten. Het Rijksasiel heeft nog tot in de jaren zestig incidenteel gebruik gemaakt van de Graven ambtenaren op de begraafplaats." De graven op deze foto zijn dus overleden patiënten van Veldzicht