Nieks fotografie Drie zussen met dezelfde passie: fotograferen
To capture ten thousand words in the blink of a moment
Vistrap bij een stuw
Vistrap bij een stuw

Bij het stuw in Junne (vlakbij Ommen) ligt deze vistrap. Een vistrap is niets meer dan een omleiding om een stuw heen die speciaal voor de vissen die in de rivieren zwemmen de mogelijkheid geven om vrij de rivier op en af te zwemmen. Deze mogelijk werd ze namelijk ontnomen door het aanleggen van stuwen. Vistrappen zie je dan ook bijna altijd bij dijken, sluizen, dammen, stuwen en gemalen.